Kontakt os

20482565
info@murertel.dk

Byg Garanti

Det bliver mere og mere udbredt at forbrugerne ønsker at benytte håndværkere, der kan tilbyde garanti på deres arbejde.
Og efterhånden viser flere undersøgelser at det er langt de fleste kunder, der ønsker at benytte en byggevirksomhed som er omfattet af en garantiordning. I disse tilfælde er BYG GARANTIORDNING et økonomisk sikkerhedsnet under forbrugerne, der kan bidrage med en ekstra tryghed.


Hvad er BYG GARANTIORDNING?
BYG GARANTIORDNING fungerer som et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere, der vælger at indgå aftaler med virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri.
BYG GARANTIORDNING dækker kundens tab som der måtte opstå som følge af mangler og fejl ved et håndværksarbejde, såfremt et medlem af Dansk Byggeri taber en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke er i stand til at efterleve nævnets afgørelse – f.eks. på grund af ophør, konkurs, dødsfald eller lignende.
BYG GARANTIORDNING dækker det beløb, som Byggeriets Ankenævn har tilkendt forbrugeren, dog maksimalt kr. 100.000,- inkl. moms pr. byggesag.
BYG GARANTIORDNING er gældende i 5 år efter at arbejdet er afleveret.
BYG GARANTIORDNING dækker kun, hvis virksomheden allerede er medlem af Dansk Byggeri, når aftalen om udførelse af arbejdet indgås.

 

Murermester Torben. E. Larsen er optaget i Dansk Byggeri og er dermed omfattet af BYG GARANtIORDNING.

53 70 69 01